Επικεφαλής της παράταξης ΑΝΑΣΑ για τα Ιόνια Νησιά

 

 

Ο υπερ-τουρισμός εξελίσσεται σε τροχοπέδη μιας βιώσιμης ανάπτυξης στα Ιόνια νησιά. Πού οφείλεται και ποιες είναι οι τρεις σημαντικότερες αναπτυξιακές σας προτεραιότητες;   

Ο υπερ-τουρισμός εκδηλώνεται με μεγάλη πίεση στις υποδομές και στην καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών και η έννοια της φέρουσας ικανότητας των νησιών μας έχει τεθεί ήδη στην ημερήσια διάταξη και συζητείται ευρέως. Παρά το γεγονός ότι υφίσταται από το 2019 εγκεκριμένο το Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο το οποίο καθορίζει τις χρήσεις γης και θέτει όρια και προϋποθέσεις , εν τούτοις τα αρμόδια όργανα της πολιτείας δεν σπεύδουν να το ακολουθήσουν. Η βελτίωση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών σε ένα φιλικό στον άνθρωπο περιβάλλον και η βελτίωση και εύρυθμη λειτουργία των υποδομών θέτουν το δικό μας πλαίσιο για την επόμενη μέρα.

 

Η κλιματική κρίση και οι τεράστιες καταστροφές φυσικές καταστροφές είναι πλέον στην καθημερινή ατζέντα. Πώς αντιλαμβάνεστε την Πολιτική Προστασία για τα Ιόνια;

Η οργάνωση της Πολιτικής Προστασίας απαιτεί αφενός τα κατάλληλα επεξεργασμένα σχέδια και όχι τις ανούσιες και επικίνδυνες εκδοχές που ισχύουν σήμερα και αφετέρου ενίσχυση σε έμψυχο δυναμικό και εξοπλισμό τόσο σε επίπεδο αυτοδιοίκησης όσο και πυροσβεστικού σώματος. Η πρόληψη είναι επίσης μια διάσταση που δεν πρέπει να υποτιμάται και είναι απαιτητή τόσο για τον προσεισμικό έλεγχο των κτιρίων (σχολείων, νοσοκομείων) όσο και για καθαρισμούς ρεμάτων και χειμάρρων και αγροτικών-δασικών δρόμων.

 

Με ποια μέσα σκοπεύετε να εξασφαλίσετε τη συνδεσιμότητα και τη συνοχή των νησιών;

Από το 2018 έχει εφαρμοστεί η σύνδεση με μικρό πλοίο από την Κέρκυρα στην Ζάκυνθο και επιστροφή την επομένη, τρεις φορές εβδομαδιαία. Στα σχέδια μας είναι η αναβάθμιση της γραμμής  παράλληλα με την προσπάθεια για αδειοδότηση υδατοδρομίων σε όλα τα νησιά, προσπάθεια που ανακόπηκε βιαίως από την σημερινή περιφερειακή αρχή. Ταυτόχρονα σχεδιάζουμε τη βελτίωση όλων των λιμενικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν την συνδεσιμότητα και την συνοχή.

 

Η Περιφέρεια έχει πλέον αποφασιστικό λόγο στη διαχείριση των απορριμμάτων. Έχετε σχέδιο που να απαντά στις ανάγκες του αύριο;

Ο ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων που έχει την ευθύνη διαχείρισης των στερεών αποβλήτων από το 2020 τελεί ακόμη υπό νομική αμφισβήτηση ενώπιον του ΣτΕ εξ αιτίας των μεθόδων που ακολούθησε η κυβέρνηση μαζί με την περιφερειακή αρχή από την ίδρυση του. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται νέα λειτουργία με διαφάνεια και πρακτικές προστασίας του δημοσίου χρήματος, επανεξέταση των φακέλων κατασκευής των εργοστασίων διαχείρισης και βέβαια εφαρμογή πολιτικών άμεσης προώθησης της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή, σε πλήρη συνεργασία με την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση.

 

Με δεδομένη την αναποτελεσματικότητα και φθορά  της απερχόμενης διοίκησης της κ. Κράτσα, είστε αισιόδοξος για το αποτέλεσμα της Κυριακής; Έχετε στρατηγική δεύτερου γύρου;

Η απαξίωση της σημερινής περιφερειακής αρχής είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο πλέον. Η παράταξη μας, η ΑΝΑΣΑ, αναδεικνύεται ως μοναδική εναλλακτική λύση που αμφισβητεί ευθέως  την  συντηρητική εκδοχή που συνιστούν τα ψηφοδέλτια της κ. Κράτσα και του κ. Τρεπεκλή, ως οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Η ΑΝΑΣΑ προτάσσοντας την εμπειρία της , την ετοιμότητά της  και την προοδευτική της θεώρηση για το μέλλον της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ευελπιστεί βάσιμα ότι θα είναι ο νικητής των εκλογών.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2023 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet