Η σύγχρονη ανάγκη για την παραγωγή πολιτικών προτάσεων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής και ευρύτερα της περιβαλλοντικής κρίσης και στη δίκαιη πράσινη μετάβαση, περνά μέσα από τη λειτουργική σχέση και οργάνωση προσώπων, φορέων και συλλογικοτήτων. Οι διαδικασίες αλληλεπίδρασης και αλληλοτροφοδότησης μεταξύ τους αποτελούν αναγκαία συνθήκη για την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική αξιοποίηση τόσο της επιστημονικής γνώσης, όσο και της πρακτικής εφαρμογής πολιτικών προτάσεων. Η συγκρότηση ενός πανελλήνιου δικτύου ανθρώπων που προτάσσουν τη σύνδεση της οικολογίας με την Αριστερά και τον σοσιαλισμό απαντά ακριβώς σε αυτή την ανάγκη. Η Νέα Αριστερά οφείλει να εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, ώστε η οικολογική διάσταση να διαπερνά οριζόντια όλες τις πολιτικές προτάσεις της προς την κοινωνία. Για τον λόγο αυτό καλούμε όσες και όσους ενδιαφέρονται για την υλοποίηση του ως άνω προτάγματος να επικοινωνήσουν μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση redclim50@gmail.com

 

 

Αντιγόνη Βαρκιανού, Ιωάννης Καρδάρας, Ιωάννης Κατσιαούνης, Καίτη Κυλάκου, Γιώργος Μπάλιας, Κωνσταντίνος Μπάλιας, Ιωσήφ Σινιγάλιας, Κώστας Φωτεινάκης

 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet