Η Νέα Αριστερά προτείνει μια προοδευτική και ριζοσπαστική προσέγγιση για τη μελλοντική πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντί να συνεχίσει να υιοθετεί την πορεία του νεοφιλελευθερισμού και της λιτότητας, η ΕΕ χρειάζεται να επιστρέψει στις βασικές αρχές που τη διαμόρφωσαν και να προωθήσει μια πιο δημοκρατική, ανθρωπιστική και οικολογική προσέγγιση.

Σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως η πληθωριστική και η κρίση δημόσιας υγείας, απαιτούνται ενωσιακές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της κοινωνικής πρόνοιας και την προώθηση της οικονομικής δικαιοσύνης, προσανατολισμένες προς τη δημοσιονομική χαλάρωση και τα πακέτα στήριξης που ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Στόχος της Νέας Αριστεράς είναι η διασφάλιση της ειρήνης, η επιδίωξη μιας αυτόνομης πολιτικής σε διεθνές επίπεδο, η προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της Ένωσης, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Επιπλέον, η Νέα Αριστερά προωθεί μια οικονομική πολιτική που επιδιώκει την ανάκαμψη και τη σταθερότητα, με έμφαση στην αειφορία και την ευημερία για όλους τους πολίτες της ΕΕ.

Κεντρικό σημείο της πρότασης της Νέας Αριστεράς αποτελεί η ανάγκη για μια δίκαιη πράσινη μετάβαση στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα της υγείας, η νεοφιλελεύθερη πολιτική που εφάρμοσε η κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη στην Ελλάδα, οδήγησε ουσιαστικά στην άρση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), με την υιοθέτηση μιας σειράς νόμων που προωθούν την ιδιωτικοποίηση και την εμπορευματοποίησή του. Αυτό αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική δικαιοσύνη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο ρόλος των προοδευτικών δυνάμεων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην ΕΕ είναι κρίσιμος. Πρέπει να αντισταθούν σθεναρά στις πιέσεις των ιδεολογιών που θέλουν να υπονομεύσουν τα δημόσια συστήματα υγείας και να προστατεύσουν την πρόσβαση των πολιτών σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, ανεξάρτητα από το κοινωνικό τους και οικονομικό καθεστώς.

Η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα των υπηρεσιών υγείας για όλους. Τα δημόσια συστήματα υγείας πρέπει να παραμείνουν υπό την εποπτεία των κρατών, διασφαλίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση και την ποιοτική φροντίδα για όλους κι όλες.

Ωστόσο, η προστασία των δημόσιων συστημάτων υγείας δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στο εσωτερικό των κρατών μελών. Η επιδίωξη μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης για τη δημόσια υγεία και την προστασία των πολιτών είναι απαραίτητη. Αυτό περιλαμβάνει την αποφυγή της εμπορευματοποίησης της υγείας και τη δημιουργία μηχανισμών για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.

Επιπλέον, ο αγώνας για τη δημόσια υγεία πρέπει να συνδυαστεί με τον αγώνα για την οικονομική δικαιοσύνη. Η έκδοση ενός κοινού ομολόγου χρέους που θα καλύπτει τις ανάγκες του κοινωνικού κράτους και της πράσινης μετάβασης είναι ουσιώδης για ένα δίκαιο και βιώσιμο μέλλον για τους πολίτες της Ευρώπης.

Συνολικά, η Νέα Αριστερά αντιπροσωπεύει μια προοδευτική προσέγγιση για το μέλλον της ΕΕ, προάγοντας τις αξίες της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της περιβαλλοντικής αειφορίας. Με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων, η Νέα Αριστερά είναι έτοιμη να αγωνιστεί για μια δίκαιη και ευημερούσα Ευρώπη για όλους τους ευρωπαίους πολίτες.

 

Αναστασία Στεφανοπούλου Η Αναστασία Στεφανοπούλου είναι ιατρός - παθολόγος, διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών, εργαζόμενη στην κλινική της Εθνικής Τράπεζας, Υγείας Μέλαθρον, υποψήφια ευρωβουλεύτρια με τη Νέα Αριστερά Περισσότερα Άρθρα
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet