dei

Προς τη συντακτική ομάδα της εφημερίδας «Η Εποχή»,

Σε σχέση με το άρθρο του κ. Αβραμίδη με τίτλο «Ένα εργατικό ατύχημα αποκαλύπτει» που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της εφημερίδας σας στις 14/02/16 για την αποκατάσταση της αλήθειας επισημαίνουμε τα εξής:
Το θέμα της απόκρυψης των εργατικών ατυχημάτων από εργοδότες και εργαζόμενους δεν έχει καμία σχέση με την πρακτική που ακολουθούν οι εταιρίες του ομίλου ΔΕΗ. Οι οδηγίες της Επιχείρησης είναι σαφέστατες ώστε και καταγράφονται όλα τα ατυχήματα ακόμα και παθολογικά περιστατικά (τα οποία είναι αμφίβολο αν τελικά πρόκειται για εργατικά ατυχήματα, και τα οποία, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν καταγράφονται από άλλους). Ενδεικτικά αναφέρονται:
Η ΔΕΗ έχει εκδώσει Μόνιμη Οδηγία για την αναγγελία των ατυχημάτων στις αρχές αλλά και ενδοϋπηρεσιακά. Στο έντυπο της ενδοϋπηρεσιακής ενημέρωσης αναλύονται όλοι οι παράγοντες που συνετέλεσαν στο ατύχημα. Υπάρχει δε πρόβλεψη να καταθέτουν εγγράφως επί του εντύπου τις απόψεις τους η ιεραρχία, αλλά και ο τεχνικός ασφάλειας, ο ιατρός εργασίας και οι εκπρόσωποι των Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΥΑΕ).
Κάθε έτος εκδίδονται τεύχη με τη στατιστική ανάλυση των ατυχημάτων, όπου γίνεται σύγκριση και με τα προηγούμενα έτη και αναλύονται τα ατυχήματα σε σχέση με τους παράγοντες εργασίας. Τα τεύχη αυτά κοινοποιούνται σε όλες τις Υπηρεσιακές μονάδες και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων και αναρτώνται στη ενδουπηρεσιακό δίκτυο.
Η ΔΕΗ έχει ξεκινήσει άψογη συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή) στην οποία έχει κοινοποιήσει όλα τα στοιχεία των ατυχημάτων.
Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό, όταν αυτό έγινε γνωστό η Επιχείρηση συγκρότησε Επιτροπή Διεύρυνσης και το ατύχημα καταγράφηκε στην επίσημη Στατιστική της ΔΕΗ, η οποία κοινοποιήθηκε στην ΕΛΣΤΑΤ, και περιλαμβάνεται στα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στο ενδοϋπηρεσιακό δίκτυο. Εκτός από τη διερεύνηση του περιστατικού η Επιτροπή πρότεινε και μέτρα για την πρόληψη παρόμοιων συμβάντων.
Παρακαλούμε η απάντηση αυτή να δημοσιευθεί στην επόμενη έκδοση της εφημερίδας σας, για λόγους δεοντολογίας, την οποία γνωρίζουμε ότι τηρείτε.

Με τιμή
Ανδρέας Πετσίνης,
διευθυντής Τύπου και ΜΜΕ της ΔΕΗ

 

Η ανταπάντηση του συνεργάτη μας

Είναι απολύτως θετικό το ενδιαφέρον σας για το άρθρο μας ούτως ώστε η ενημέρωση των αναγνωστών να είναι έγκυρη.
Γράφετε πως μας απευθύνατε την επιστολή «για την αποκατάσταση της αλήθειας». Όμως σε όλο το κείμενο υπάρχουν στοιχεία που μόνο ως συμπληρωματικά του άρθρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και όχι ως διόρθωση οποιασδήποτε αναφοράς του. Κατά συνέπεια δεν αποκαθιστάτε κάτι αναληθές, αλλά συμπληρωματικά μάς ενημερώνετε για την οργάνωση της ΔΕΗ στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και πως το αναφερόμενο εργατικό ατύχημα - που έτυχε κάκιστης διαχείρισης - κατεγράφη στα στατιστικά της ΔΕΗ και της ΕΛΣΤΑΤ. Από την άποψη αυτή η πληροφόρησή σας είναι ευπρόσδεκτη και απολύτως χρήσιμη.
Όμως, για την κάκιστη αυτή διαχείριση του αναφερόμενου εργατικού ατυχήματος δεν είδαμε να υπάρχει ο οποιοσδήποτε καταλογισμός ευθυνών. Ο μόνος που κατά το κοινώς λεγόμενο «την πλήρωσε» και την «πληρώνει» ακόμα είναι το μέλος της ΕΥΑΕ που ζήτησε να τηρηθεί ο νόμος και τον οποίο εκδικητικά έχετε βγάλει από την δουλειά του για πάνω από ένα χρόνο!

Με Εκτίμηση
Ανδρέας Αβραμίδης

 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2022 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet