Ερώτηση κατέθεσαν 30 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Νίκο Παρασκευόπουλο, σχετικά με το πότε προτίθεται να φέρει τη Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, προς κύρωση στη Βουλή, που έχει υιοθετηθεί από την Ευρώπη από τον Απρίλιο του 2011.
«Η Σύμβαση ορίζει και ποινικοποιεί τις διάφορες μορφές βίας κατά των γυναικών -συμπεριλαμβανομένων των αναγκαστικών γάμων, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, τη σωματική, ψυχολογική βία και σεξουαλική βία, ενώ ρυθμίζει θέματα δικαιοδοσίας, επιμέλειας, αστικών ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, καθώς και άλλων πτυχών της δικαστικής διαδικασίας. Προβλέπεται, επίσης, η ανάπτυξη ενός συστήματος παροχής ασύλου με βάση το φύλο, πάνω στη βάση του ότι η υποχρέωση προστασίας περιλαμβάνει το δικαίωμα διεθνούς προστασίας. Ειδικότερα, γυναίκες θύματα βίας μπορούν να αναζητήσουν προστασία σε άλλο κράτος, όταν το δικό τους αποτυγχάνει να προσφέρει επαρκή προστασία και αποτελεσματικά ένδικα μέσα.
(...) Μετά την 10η επικύρωσή της από την Ανδόρα στις 22 Απριλίου 2014, η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2014. Πλην όμως, η Ελληνική Δημοκρατία, παρά την άκρως συμβολική κίνηση της υπογραφής της Σύμβασης, ήδη την πρώτη ημέρα που αυτή άνοιξε προς υπογραφή, δεν έχει ως τώρα προβεί στην κύρωσή της, ώστε να ενσωματωθούν οι προβλέψεις της στο εσωτερικό εθνικό μας δίκαιο. Σε μια εποχή όπου η σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βία κατά των γυναικών και η καταπάτηση των δικαιωμάτων των γυναικών παραμένει εκτεταμένη σε όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, η παράλειψη αυτή δίνει το λάθος μήνυμα όσον αφορά στην προθυμία της Ελλάδας να πρωτοστατήσει στη συνεχιζόμενη διεθνή προσπάθεια για την προστασία και την εμπέδωση των δικαιωμάτων των γυναικών σε ισότιμη βάση».
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2021 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet