Για το προσχέδιο του νέου ασφαλιστικού

asfalistiko

Το άρθρο 6 του ασφαλιστικού προσχεδίου (όπως δημοσιεύεται σε πολλές ιστοσελίδες) αναφέρει ότι η σύνταξη στους ασφαλισμένους υπολογίζεται ως το άθροισμα της εθνικής σύνταξης και της ανταποδοτικής σύνταξης από 1.1.2016, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του νόμου αυτού.

Με αυτή την «εισαγωγή» γομολάστιχα, μια άγνωστη ημερομηνία και μία παράγραφο που τρέχει προς τα πίσω ανοίγει η κερκόπορτα της χρονικής αναξιοπιστίας. Διαβάζω στην παρ. 4 του άρθρου 16 ότι πρόσωπα που είναι ήδη συνταξιούχοι (π.χ. του ΙΚΑ) και έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και σε κάποιον άλλο ασφαλιστικό φορέα μέχρι (το από πότε, είναι άγνωστο, δεν αναφέρεται) την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου δεν θα πάρουν τη σύνταξή τους π.χ. από τον ΟΑΕΕ αλλά μόνο μια προσαύξηση της ήδη μικροσύνταξής τους του ΙΚΑ;

Δηλαδή (προσπαθώντας να κατανοήσουμε την ασάφεια) όσοι μικροσυνταξιούχοι του ΙΚΑ κ.λπ. Ταμείων υποχρεώθηκαν από την πολιτεία να ασφαλισθούν στον ΟΑΕΕ προκειμένου να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα και συμπλήρωσαν το 67ο έτος της ηλικίας τους π.χ. το Β΄ Εξάμηνο του 2015 δεν θα πάρουν σύνταξη που τους αναλογεί από τον ΟΑΕΕ παρ’ όλο που έχουν 32, 33, 34 χρόνια ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ;

Ο νέος νόμος που μάλλον θα ψηφιστεί τον Μάιο του 2016, κάνει αναδρομή στο παρελθόν (αναδρομικότητα) συλλαμβάνει ασφαλισμένους από το 1978, με θεμελιωμένα δικαιώματα πολύ πριν την ψήφισή του, τους σύρει στο νέο νόμο προβλέποντας, μια «προσαύξηση» της μικροσύνταξής τους κατόπιν και Υπουργικής αποφάσεως και αναλογιστικής μελέτης.

Επειδή νομίζουμε ότι αυτή η αναδρομικότητα και αδικία για ασφαλισμένους άνω των 67 ετών και με ασφάλιση στον ΟΑΕΕ άνω των 31 ετών ενδέχεται να καταπέσει στα Δικαστήρια, παρακαλούμε τον Υπουργό και Υφυπουργό (κ.κ. Κατρούγκαλο και Πετρόπουλο) να άρουν αυτήν την αδικία και αναδρομικότητα, ορίζοντας την ισχύ του άρθρου 16 ή της παραγράφου 4, από την ψήφιση του νόμου ή την δημοσίευσή του στο ΦΕΚ.

Τα πρόσωπα αυτά έχουν καταβάλλει εισφορές σε δύο ασφαλιστικά ταμεία και ιδιαίτερα στον ΟΑΕΕ το σύνολο των εισφορών χωρίς εργοδοτική συμμετοχή πληρώνοντας και ΛΑΦΚΑ.

Δεν πρόκειται για υψηλοσυνταξιούχους. Η κατηγορία αυτή είναι ολιγάριθμη, δεν «σώζει» τα οικονομικά του ΟΑΕΕ παρά μόνο προσθέτει αναξιοπιστία σε ένα αριστερό νομοθέτημα.

Στην πράξη (πριν το άρθρο 16 παρ. 4 του προσχεδίου): Κάποιος/α ηλικίας 68 ετών, με 32 έτη ασφάλισης στον ΟΑΕΕ έχει δεδομένη σύνταξη ΙΚΑ 600 ευρώ και πιθανά θα πάρει σύνταξη ΟΑΕΕ 750 ευρώ. Αφαιρώντας τις κρατήσεις (200 ευρώ), τότε οι καθαρές αποδοχές είναι 1.150.

Χρήστος Α. Ζαβός,

Πτ/χος Οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόσφατα άρθρα ( Κοινωνία )
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet