Η «καθαρή» απόδοση ενός καυσίμου δεν μετριέται μόνο σε όρους οικονομίας και εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και σε όρους μείωσης ρύπων.
Στην ΕΕ οι μεταφορές ευθύνονται για το 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και από αυτές το 12% προέρχεται από την κίνηση με ιδιωτικό αυτοκίνητο. Ακόμη, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η βαριά βιομηχανία εκπέμπει το 50% (2 δισ. εκατ. τόνους) των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. Το υπόλοιπο προέρχεται από τη γεωργία, τις καύσεις στις κατοικίες, την ψύξη και τις μεταφορές.
Οι ανθρώπινες δραστηριότητες (αποψίλωση δασών, βιομηχανίες, μεταφορές) έχουν προκαλέσει αύξηση της ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα και οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα ανέρχονται σήμερα σε 27 δις. τόνους ετησίως. Όπως είναι γνωστό η παρατεταμένη έκθεση ακόμη και σε μέτριες συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας (καρδιακά προβλήματα, αναπνευστικό) και φυσικά να βλάψει το περιβάλλον.

Ποια είναι η λύση

Η λύση για την αντιμετώπιση των επιβλαβών επιπτώσεων των ρύπων και ιδιαίτερα του διοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον και την υγεία είναι να «χτυπήσουμε στην καρδιά του προβλήματος», η οποία δεν είναι άλλη από την αντικατάσταση των ρυπογόνων συμβατικών καυσίμων από καθαρότερα. Το φυσικό αέριο, θεωρείται ως το «καθαρότερο» καύσιμο της νέας εποχής καθώς  είναι το πιο καθαρό εναλλακτικό καύσιμο, εκπέμποντας ως 30% λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου .
Σύμφωνα με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), τα οχήματα φυσικού αερίου είναι πολύ φιλικά προς το περιβάλλον αναφορικά με τις εκπομπές αερίων ρύπων, δηλαδή τις εκπομπές που επιβαρύνουν την ανθρώπινη υγεία όπως τα ιπτάμενα σωματίδια (PM), το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), τα οξείδια του αζώτου (NOx) και των καρκινογόνων υδρογονανθράκων (HC). Τα οχήματα φυσικού αερίου έχουν σχεδόν μηδενικές εκπομπές σωματιδίων γεγονός που τους δίνει μεγάλο πλεονέκτημα έναντι των πετρελαιοκίνητων και αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους αντικατάστασης βαρέων οχημάτων diesel με αντίστοιχα φυσικού αερίου.
Όσον αφορά στην αεριοκίνηση, με τη χρήση του φυσικού αερίου εκλύονται -25% CO2, -35% μικροσωματίδια, -75% αρωματικοί υδρογονάνθρακες και -53% οξείδια του αζώτου (ΝΟx) σε σχέση με την αμόλυβδη βενζίνη.
Η ΔΕΠΑ, η πρώτη εταιρεία που εισήγαγε το φυσικό αέριο στην Ελλάδα επενδύει σε υποδομές διασύνδεσης της ηπειρωτικής χώρας και των νησιών και καθιστά το οικονομικό «πράσινο καύσιμο» προσβάσιμο σε χιλιάδες νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανίες.

Το φυσικό αέριο οδηγεί σε ένα «καθαρότερο μέλλον»

Το φυσικό αέριο οδηγεί σε ένα καθαρότερο μέλλον και αυτή η παραδοχή αποτελεί το βασικό μότο του οργανισμού Gas Infrastructure Europe (GIE), ο οποίος σε πρόσφατη έκθεσή του αναφέρεται στη συμβολή του φυσικού αερίου στη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Όπως αναφέρει το φυσικό αέριο είναι η «πράσινη» λύση η οποία μπορεί να μειώσει τις εκπομπές ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών χωρίς μάλιστα να χρειάζεται να δημιουργηθούν επιπλέον υποδομές. Όπως τονίζει, η τεχνολογία του φυσικού αερίου είναι από μόνη της εξαιρετικά αποτελεσματική και μπορεί να επιφέρει αποτελέσματα εκμεταλλευόμενη τις ήδη υπάρχουσες υποδομές σε ολόκληρη την Ευρώπη: οι αγωγοί, τα σημεία αποθήκευσης και οι τερματικοί σταθμοί LNG (υγροποιημένου φυσικού αερίου) αποτελούν ήδη μια βιώσιμη λύση για τους καταναλωτές ενέργειας σε όλη την Ευρώπη.  Η τεχνολογία του φυσικού αερίου επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε συνολικά την κλιματική αλλαγή και αναγνωρίζεται ως η κατεξοχήν τεχνολογία που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν τεθεί μέχρι το 2050. Ακόμη, όπως αναφέρει η έκθεση, το φυσικό αέριο έχει μεγάλη δυναμική όσον αφορά στη χρήση του σε βαρέα οχήματα και πλοία και επιτρέπει όχι μόνο τη μείωση των ρύπων αλλά και της ηχορύπανσης.

Greenpeace: Ο άνθρακας «αρπάζει» το νερό του πλανήτη

«Ο άνθρακας, ήδη ευθύνεται για περίπου το 7% της απορρόφησης νερού παγκοσμίως και με αυτούς τους ρυθμούς η ποσότητα αυτή θα διπλασιαστεί στα επόμενα 20 χρόνια» καταγγέλλει η Greenpeace. Μάλιστα, όπως υπογραμμίζει η έκθεση για τις Παγκόσμιες Απειλές του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, η κρίση γύρω από το νερό αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή που θα αντιμετωπίσει ο πλανήτης στα επόμενα 10 χρόνια.

Σύμφωνα με την διεθνή περιβαλλοντική οργάνωση, ηγετικές φυσιογνωμίες από τον χώρο της πολιτικής, της οικονομίας και της κοινωνίας των πολιτών συμφωνούν ότι «η ασφάλεια του νερού είναι μία από τις πιο απτές και μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα. Όπως επισημαίνει, οι κυβερνήσεις, τα Ηνωμένα Έθνη και άλλοι διεθνείς οργανισμοί, όπως επίσης και οι τομείς ενέργειας και νερού, ήδη αναγνωρίζουν τη μεγάλη αρπαγή του νερού από τη βιομηχανία άνθρακα, αλλά εθελοτυφλούν προτάσσοντας ψεύτικες λύσεις όπως ο ″καθαρός″ άνθρακας, η αεριοποίηση του άνθρακα και η δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα (CCS)».

Η τεχνολογία του φυσικού αερίου επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε συνολικά την κλιματική αλλαγή και αναγνωρίζεται ως η κατεξοχήν τεχνολογία που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν τεθεί μέχρι το 2050.

 

Το φυσικό αέριο είναι η καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας, μετά  τις ανανεώσιμες μορφές

• Τα μεγέθη των εκπεμπόμενων ρύπων είναι μικρότερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα
• Με την υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο στις οικιακές και εμπορικές χρήσεις αποφεύγονται οι απώλειες μετατροπής του σε ηλεκτρική ενέργεια καθώς και στη μεταφορά της.
• Η χρήση φυσικού αερίου σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του βαθμού απόδοσης παραγωγής ηλεκτρισμού σε 60% έναντι 35-40% των συμβατικών ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών.
• Η χρήση του φυσικού αερίου θα έχει σημαντικές θετικές επιδράσεις στη δομή του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας δεδομένου ότι μειώνει την εξάρτηση από το πετρέλαιο.
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2021 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet