theleriti

Τη συνέντευξη πήρε ο Πέτρος Ζούνης

Συμμετέχετε στην αρμόδια Επιτροπή της βουλής για τα θέματα του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Επί υπουργίας του κ. Βούτση έγινε η πρώτη παρέμβαση με την κατάργηση του διορισμού Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Περιφερειακής Διοίκησης και τοποθέτησης στη θέση αυτή του ιεραρχικά αρχαιότερου υπαλλήλου, υπήρξαν κάποιες εξαγγελίες, κλήθηκαν φορείς και οργανώσεις να διατυπώσουν προτάσεις και από τότε σιγή. Που βρισκόμαστε σήμερα, ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης;
Είναι αλήθεια ότι η προσπάθεια που ξεκίνησε επί υπουργίας του κ. Βούτση διακόπηκε από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Επίσης, είναι αλήθεια πως όταν θέλεις να προχωρήσεις σε μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές που άπτονται των σχέσεων κεντρικού κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είναι απλή υπόθεση και δεν είναι υπόθεση ενός μόνο υπουργείου. Ενώ, δηλαδή, η αυτοδιοίκηση α΄ και β΄ βαθμού φαίνεται ότι ανήκουν στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στην ουσία ασκεί διοίκηση που εκπορεύεται από διαφορετικά κέντρα, όπως παιδείας, υγείας, κοινωνικής πρόνοιας κ.λπ.
Άρα για να προχωρήσεις τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις χρειάζεται χρόνος, γιατί απαιτείται καλή προετοιμασία και γενναία προσπάθεια και αποφασιστικότητα. Πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στο κομμάτι της δημόσιας διοίκησης, σε επίπεδο αρμοδιοτήτων αλλά και σε επίπεδο της λειτουργίας της δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο.

Μαθαίνω ότι ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο «σκούπα», που μάλλον επιδιώκει να δώσει κάποιες εμβόλιμες λύσεις, αλλά δεν αγγίζει τα μεγάλα ζητήματα αλλαγής που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
Είστε καλά πληροφορημένος. Όντως ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο, που καλείται να διορθώσει άμεσα προβλήματα και δυσλειτουργίες που προκύπτουν, έτσι ώστε να γίνει πιο λειτουργική και αποτελεσματική η τοπική αυτοδιοίκηση. Ο υπουργός κ. Κουρουπλής έχει παρουσιάσει τη διαδικασία προ διαβούλευσης (ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ, ΠΕΔ, αποκεντρωμένες διοικήσεις κ.λπ.) και περιμένει προτάσεις και παρατηρήσεις. Επίσης, παρουσίασε την πολιτική του υπουργείου και τα επόμενα νομοσχέδια (ΦΟΔΣΑ, επαναθεσμοποίηση Καλλικράτη κ.λπ.)
Το σχέδιο νόμου θα περιλαμβάνει ζητήματα όπως οργάνωση και λειτουργία αποκεντρωμένων διοικήσεων και ΟΤΑ. Ήτοι πειθαρχικές κυρώσεις αιρετών, συμβούλια ένταξης προσφύγων, λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών κ.λπ. Ακόμα θα ρυθμίζει θέματα δημοσίων υπαλλήλων προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων. Ήτοι μετατάξεις – μεταφορά προσωπικού Δημοσίου – ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, σύσταση θέσης γενικού γραμματέας σε όλους τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, κ.λπ. Επιπλέον θα ρυθμίζει θέματα οικονομικής λειτουργίας, εσόδων και περιουσίας ΟΤΑ, φόρο ακίνητης περιουσίας, μεταφορά προσωπικού κ.λπ., ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τέλος διάφορες άλλες διατάξεις για θέματα έργων και μελετών, μεταφοράς μαθητών κ.λπ. Αυτά για το ν.σ. σκούπα.

Αναφερθήκατε στην επαναθεσμοποίηση του «Καλλικράτη». Τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή;
Δεν θέλουμε να κάνουμε απλή παρέμβαση. Θέλουμε να ανατρέψουμε συνολικά τους ρόλους και τις σχέσεις μεταξύ κεντρικού κράτους και τοπικού κράτους. Θέλουμε ριζικό εκδημοκρατισμό του πολιτικού συστήματος, ώστε να δοθεί κυρίαρχος ρόλος όχι μόνο στην απλή συμμετοχή των πολιτών αλλά στον έλεγχο των διοικούντων.
Χρειάζεται να διαμορφώσουμε ένα στρατηγικό Σχέδιο για την ανασυγκρότηση στο Πολιτικό-Διοικητικό Σύστημα της χώρας. Αυτό σημαίνει επανεξέταση αρμοδιοτήτων κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και μεταξύ α’ και β’ βαθμού αυτοδιοίκησης. Σημαίνει επιμερισμό των ρόλων και των ευθυνών των τριών βαθμίδων διοίκησης.
Για όλα αυτά συγκροτείται επιτροπή στο υπουργείο Εσωτερικών, αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες, ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και πανεπιστημιακούς, οι οποίοι με βάση ένα πολιτικό κείμενο που έχει εκπονηθεί από το υπουργείο σε συνεννόηση με το τμήμα αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ, και την επιτροπή της Βουλής, θα εκπονήσει εισήγηση για τη θεσμική αλλαγή. Όπως είπα και παραπάνω, η μεταρρύθμιση αυτή άπτεται περισσότερων υπουργείων, κάτι που δεν έχουν δει οι προηγούμενες ρυθμίσεις. Στόχος είναι να δούμε αυτή τη μεταρρύθμιση με ανοιχτούς ορίζοντες, έτσι ώστε οι επιλογές που θα κάνουμε να ‘ρθουν να κουμπώσουν με τις επιδιώξεις μας για μια νέου τύπου συνεργασία των τριών βαθμίδων διοίκησης, στη βάση της αρχής της επικουρικότητας.

Με το χωροταξικό τι θα γίνει; Θα γίνουν αλλαγές
Ναι, κάποιες θα γίνουν. Όμως σ’ αυτή τη φάση δεν θα αγγίξουμε τέτοια ζητήματα, γιατί θα λειτουργήσουν σε βάρος της προσπάθειας να δούμε σε βάθος την κυρίως θεσμική διαδικασία. Το χωροταξικό είναι και αυτό σημαντικό θέμα, που θα το δούμε ξεχωριστά και με την προσοχή που χρειάζεται.

Ποια είναι τα ζητήματα πάνω στα οποία θα κληθεί να απαντήσει η παραπάνω επιτροπή. Ποιες είναι οι βασικές κατευθύνσεις;
Σε έξι βασικά ζητήματα. Τα δίνω με τίτλους: 1) Κράτος και αυτοδιοίκηση, 2) Ενίσχυση της Δημοκρατίας, 3) Εποπτεία και κοινωνικός έλεγχος, 4) Οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, 5) Κοινωνικός ρόλος των ΟΤΑ και 6) Ανάπτυξη και κοινωνική οικονομία
Το τελευταίο θέμα είναι και από τα πιο σημαντικά γιατί αποτελεί, μαζί βεβαίως με τα άλλα, τα θεμέλια, τη βάση για την ανατροπή της καπιταλιστικής οικονομίας.

Το κόμμα τι ρόλο καλείται να παίξει σε σχέση με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης;
Το κόμμα πρέπει να ανασυγκροτηθεί και να αναλάβει τον κοινωνικό του ρόλο, την παρέμβασή του στην κοινωνία. Η κοινωνική αλλαγή γίνεται με διεργασίες μέσα στην κοινωνία, οι νομοθετικές παρεμβάσεις διευκολύνουν την προσπάθεια κοινωνικών αλλαγών. Το κόμμα πρέπει να ανοίγει δρόμους, να διαμορφώνει προοδευτικούς συσχετισμούς στην κοινωνία. Δείτε τώρα τους συσχετισμούς στους ΟΤΑ. Είναι αρνητικοί για την Αριστερά. Η σημερινή θεσμική δομή έχει δημιουργήσει τοπικά «καρτέλ», έχει δημιουργήσει μικροεξουσίες. Αυτό πρέπει να το σπάσει το κόμμα, με τις πρωτοβουλίες και τις παρεμβάσεις του. Η Αριστερά δεν είναι παρατηρητής των εξελίξεων. Είναι δύναμη αλλαγής και αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού.

Πότε πιστεύετε ότι θα ολοκληρωθεί αυτή η θεσμική παρέμβαση;
Ως το τέλος του 2016. Θα ήθελα την ενεργό συμμετοχή του κόμματος και της κοινωνίας σ’ αυτή την προσπάθεια.
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2023 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet